Productes

A sample page description

01 I Consultoria

És un format molt demandat pels nostres clients, treballem de forma externalitzada en projectes limitats en el temps, analitzem a fons el tema, obtenim conclusions i realitzem recomanacions a la Direcció i/o Propietat. Ja sigui a la recerca de més objectivitat o perquè vol involucrar persones amb dilatada experiència, es dóna el cas en projectes en què el client no pot o no vol portar-los a terme amb els seus propis mitjans i considera més apropiat pels seus objectius que el realitzin experts externs de forma totalment independent. En funció del projecte i la seva complexitat, es proposen uns honoraris.

02 I Externalització

En aquest format, la nostra integració és molt més gran, tant en el temps que pot ser il·limitat, com en el nostre nivell de col·laboració amb els equips, arribant en alguns casos a funcionar com si fóssim part dels mateixos. Aportem experiència i resultats des del primer dia en les àrees de comercial i màrqueting, amb més probabilitats d’èxit. Aquesta fórmula comporta uns costos molt més sostenibles que en el cas d’haver de contractar en plantilla a un professional i sense necessitat d’incrementar els costos fixos de personal.

Aquest format de col·laboració es remunera per mitjà d’honoraris mensuals amb un contracte per un període mínim de col·laboració.

03 I Projectes i Aliances

El nostre caràcter emprenedor i compromís amb el sector turístic i la recerca de nous reptes, ens han portat en els últims anys a participar activament en projectes que hem considerat de màxim interès. Emprenedors i responsables d’empreses i marques valoren la nostra aportació de valor per impulsar o fer realitat els seus nous projectes. La nostra experiència en les àrees de comercial i màrqueting, turisme en general, conceptualització de productes, etc, són clau per a aquestes aliances en projectes i marques. Actualment, som partners de Slow Travelling, Nevasport, Bikefriendly y Roc Roi.