Serveis

A sample page description

01 I Estratègia Comercial i de Màrqueting

1. Anàlisi i Diagnòstic

Aquesta anàlisi ens permet detectar oportunitats de millora i la situació de la marca i el producte en funció del posicionament desitjat en el mercat i els objectius fixats si n’hi ha. Permet valorar el recorregut i potencial a nivell comercial i de màrqueting en una fase prèvia.

2. Objetius

Segons el briefing del client i basant-se en el diagnòstic i la seva experiència, laura&miro proposarà uns objectius viables que al seu torn permetran traçar un mapa de ruta per a la fase de planificació. Els objectius poden ser qualitatius o quantitatius, generals o molt específics segons les necessitats.

3. Estratègia

En funció de l’entorn, el mercat, la competència i els recursos disponibles es proposaran alternatives estratègiques per a la consecució dels objectius, que possiblement impactin en més d’una àrea crucial de la companyia. Tindrem en compte factors claus d’èxit i possibles frens i obstacles.

4. Pla d’Acció

L’elaboració del Pla de Màrqueting i/o Pla Comercial és una de les àrees més destacades de laura&miro. Aquest inclourà un calendari d’accions, per a totes les àrees involucrades per integrar els esforços dels equips i alinear-los cap a un objectiu comú. Podrà incloure processos i reorganització.

5. Mesura de resultats

Un cop definits els objectius, estratègia i pla d’acció, és vital monitoritzar l’evolució a través de KPI ‘s, indicadors de gestió. Un cop proposats els indicadors clau, en els quals ens fixarem, elaborarem simples quadres de comandament per a visualitzar periòdicament el progrés i aplicar mesures correctives si fos necessari.

02 I Direcció de Màrqueting

Definició i conceptualització de producte

Desenvolupament de la marca

Identitat Corporativa

Desenvolupament creatiu i disseny

Disseny i programació web

E-commerce

SEO, SEM, e-màrqueting

Campanyes

Màrqueting Operatiu

Upselling i Cross Selling

Comunicació i premsa

Xarxes socials i reputació online

CRM i fidelització

03 I Direcció Comercial

Anàlisi del mix de clients

Estratègia distribució online

Estratègia de preus y revenue management

Contractació i monitorització de canals

Carterització de comptes

Campanyes trade (minoristes i majoristes)

Grups y esdeveniments, segment business

Internacionalització i representació internacional

Assessoría en labels i afiliacions

Desenvolupament de nous mercats i segments

Organització comercial

Processos comercials

04 I Global Sales Agent

També conegut com a servei de representació internacional, està indicat per a aquells hotels de gamma mitjana o alta amb una clientela variada i internacional o que vulguin tenir-la, la prioritat sigui estendre les seves fronteres i introduir el seu producte lluny del seu mercat emissor local o natural. Permet donar a conèixer el producte a les millors agències de viatges de “leisure” i “MICE”, en països com França, Regne Unit, Espanya, Països Nòrdics, Alemanya, Estats Units, Itàlia i altres.

05 I Desenvolupament de producte

En funció del concepte de negoci, el públic objectiu al que ens volem dirigir i les seves preferències o exigències, podem necessitar incidir en el producte i servei.

 MICE i Corporate

Definim el producte MICE, incidim en el seu disseny, des dels serveis, preus i presentació i ens encarreguem de presentar-lo als canals especialitzats en aquest segment. En relació al segment corporate ajudem a definir polítiques, serveis i preus.

Wellness

Per a aquells hotels que disposen de wellness, som especialistes en la definició del producte, ajudem a millorar l’experiència del client i posem en valor el producte. Podem gestionar la seva comercialització en canals especialitzats així com promoure les vendes, entre els clients de l’hotel.

Cicloturisme

Una de les nostres especialitats és el desenvolupament de productes i destinacions actius i un dels més destacats és el de la bicicleta en les seves diferents modalitats. Ajudem a definir el concepte d’hotel per a ciclistes, gestionem labels especialitzats en cicloturisme i comercialitzem.

Senderisme

També el senderisme és una de les nostres especialitats després de molts anys treballant per a destinacions de turisme actiu. Som especialistes en crear producte i adaptar hotels a aquest segment i posteriorment dur a terme la seva promoció i comercialització internacional a operadors especialitzats.

Lifestyle

Els hotels que volen posicionar-se com una referència d’estil de vida i marcar tendència, requereixen una línia de comunicació i comercialització diferents, que reforci el seu concepte i es declini a totes les interaccions amb el seu públic objectiu amb una imatge que permeti interactuar en aquest segment.

Gastronomia i enoturisme

La gastronomia i l’enoturisme s’han convertit en els darrers anys en potents raons per visitar una destinació o un hotel. Ajudem a conceptualitzar i desenvolupar el producte i la seva marca, ens encarreguem de la seva comunicació i comercialització.